Nasza oferta

kompleksowe spojrzenie na finanse firmy

 • Doradztwo transakcyjne

  Oferujemy usługi doradcze, wspierające transakcje kapitałowe takie jak:

  • przejęcie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo wybranych aktywów - składników majątku,
  • sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części albo wybranych aktywów będących składnikiem majątku,
  • połączenie, przekształcenie i reorganizacja przedsiębiorstwa.

  Transakcje kupna i sprzedaży funkcjonujących przedsiębiorstw są zazwyczaj ważnymi decyzjami o stosunkowo delikatnej i wrażliwej materii. Zgodnie ze stwierdzeniem Warrena Buffett'a z jednej strony mamy do czynienia z ceną - z tym co płacimy, a z drugiej strony z wartością, czyli tym co realnie otrzymujemy. W procesach doradztwa transakcyjnego wspieramy naszych klientów w ustalaniu zarówno jak najbardziej realnej wartości przedsiębiorstw - między innymi dzięki analizom realności i trwałości osiąganych wyników i przepływów pieniężnych oraz atrakcyjnej ceny transakcyjnej. Pomagamy aby proces transakcyjny był bezpieczny i minimalizował ryzyko dla inwestora, jak również pozwalał identyfikować szanse biznesowe oraz przebiegał sprawnie.

  W ramach usług doradztwa transakcyjnego oferujemy:

  • analizę due diligence, polegającą na poddaniu przedsiębiorstwa, będącego potencjalnym przedmiotem transakcji, analizie kondycji finansowej oraz podatkowej w celu sprawdzenia realności i trwałości osiąganych wyników, a szczególnie na poziomie EBITDA oraz identyfikacji szans i ryzyk związanych z transakcją kapitałową,
  • wycenę podmiotów będących przedmiotem transakcji,
  • pomoc w ustaleniu ceny nabycia/sprzedaży,
  • weryfikację danych finansowych pro-forma sporządzanych dla celów transakcji,
  • wsparcie procesu negocjacyjnego (w tym ustaleń finansowych i podatkowych warunków transakcji),
  • wsparcie księgowego rozpoznania transakcji w księgach rachunkowych,
  • wsparcie procesu integracji finansowo - księgowej nabytego przedsiębiorstwa.

  Głównym elementem doradztwa transakcyjnego z punktu widzenia kupującego jest wykonywana przez nas finansowa analiza due diligence. W ramach due diligence dokonujemy analizy i zaprezentowania:

  • działalności spółki i jej głównych procesów biznesowych takich jak produkty i usługi, odbiorcy i dostawcy, kadry z finansowego punktu widzenia,
  • kształtowania się wyników na poziomie EBITDA, kapitału pracującego oraz długu netto,
  • osiąganych wyników oraz struktury bilansu i pozycji pozabilansowych.

  Zakres analizy obejmuje zazwyczaj okres 3 lat.

  Patrząc z perspektywy inwestora, który nabywając przedsiębiorstwo kupuje przyszłe korzyści finansowe, podczas przeprowadzania due diligence patrzymy na analizowane firmy prospektywnie, koncentrując się na realności uzyskiwanych wyników i zdolności do ich powtarzania w przyszłości i generowania dodatnich przepływów finansowych dla właściciela. Znajomość rachunkowości i metod księgowego rozpoznawania transakcji pozwala nam głębiej i szybciej rozumieć osiągane wyniki. Dzięki wiedzy z zakresu wycen patrzymy na firmy z punktu widzenia ich potencjalnej wartości, szczególnie określanej na bazie generowanych przepływów pieniężnych.

  W przypadku transakcji sprzedaży nasze usługi ukierunkowane są na określenie wartości przedsiębiorstwa lub wybranych aktywów, które mają być przedmiotem sprzedaży, przygotowanie prezentacji firmy i osiąganych wyników, wsparcie w strategicznym doborze inwestora oraz negocjacjach cenowych i finansowych warunków transakcji.