Nasza oferta

kompleksowe spojrzenie na finanse firmy

 • Rachunkowość zarządcza i finansowa

  Oferujemy usługi wpierające procesy rachunkowości zarządczej, kontrolingu, budżetowania oraz raportowania.

  Nasze działania w zakresie rachunkowości zarządczej obejmują między innymi:

  • analizę skuteczności funkcji informacyjnej systemu rachunkowości, a szczególnie badanie czy system rachunkowości jednostki zapewnia przekazywanie informacji potrzebnych do podejmowania decyzji zarządczych,
  • analizy i kalkulacje rentowności - na poziomie całej firmy, jej poszczególnych segmentów (działów), produktów lub w innym wybranym wymiarze,
  • projektowanie i wdrażanie procedur i modeli w zakresie kontrolingu,
  • projektowanie budżetów (całej firmy, wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych) oraz pomoc przy ich wdrażaniu i w późniejszej analizie wykonania założeń budżetowych,
  • projektowanie modeli finansowych do obszarów działania firmy związanych z zamówieniami, produkcją (np. kalkulowanie kosztu produktu), wynagrodzeniami (np. systemy premiowe), sprzedażą (np. poziomy cen), dostawami.

  Pomagamy w sprawozdawczości i rachunkowości finansowej poprzez:

  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • doradztwo księgowe i podatkowe oraz przygotowywanie opinii księgowych i podatkowych o sposobach rozpoznania transakcji,
  • wdrażanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • przygotowywanie polityki rachunkowości,
  • doradztwo we wdrażaniu systemów księgowych,
  • wykonywanie testów na trwałą utratę wartości aktywów dla celów sprawozdawczości finansowej,
  • pomoc w rozliczeniach i księgowym rozpoznaniu mniej typowych transakcji takich jak: połączenia i podziały spółek, rozpoznanie aportów metodą nabycia (zakres naszych usług może obejmować również wykonanie wycen składników majątkowych do wartości godziwej),
  • doradztwo w zakresie konsolidacji sprawozdań finansowych,
  • inne wyceny i rozliczenia na potrzeby księgowe (np. rozliczenie i wycena produkcji w toku i produktów gotowych, rozliczenie i przygotowanie schematów księgowych dla umów leasingu finansowego itp.)

  Świadczymy również usługi outsourcingu przydatne szczególnie w sytuacjach nagłych absencji pracowników, rozwijania się firmy, potrzeb szczególnie intensywnego wsparcia w realizowanych projektach. W ramach outsourcingu oferujemy:

  • pełnienie funkcji dyrektora finansowego, szczególnie w niepełnym wymiarze,
  • zastępstwa na stanowiskach związanych ze sprawozdawczością finansową,
  • tworzenie i reorganizowanie komórek rachunkowości.

  Nasze usługi skierowane są zarówno do firm doświadczonych, o ugruntowanej pozycji oraz jednostek rozwijających się. Oferujemy również wsparcie dla kadr nieposiadających wykształcenia ekonomicznego i finansowego organizując między innymi szkolenia z analiz finansowych dla "nie finansistów". Realizujemy również szkolenia, które poza zagadnieniami z rachunkowości i finansów obejmują ich zastosowanie w programie Excel - niezależnie od poziomu zaawansowania użytkowników.

  Podczas realizowanych projektów w obszarze doradztwa z rachunkowości i finansów staramy się postrzegać uzyskiwane wnioski w szerszej perspektywie i przekładać je na obszary organizacyjne i biznesowe firmy. Dzięki temu możemy wspierać działanie przedsiębiorstw jako całości.