Nasza oferta

kompleksowe spojrzenie na finanse firmy

 • Przekształcenia własnościowe

  Oferujemy wypracowany i sprawdzony model działania, wspierający procesy reorganizacyjne i inwestycje niepieniężne.

  Kompleksowe usługi w powyższym zakresie obejmują:

  • badanie planów przekształcenia, połączenia lub podziałów spółek,
  • badanie wartości godziwej wkładów niepieniężnych (aportów),
  • wykonanie wyceny wartości godziwej wkładu niepieniężnego (aportu),
  • wykonanie wyceny wartości spółek dla celów określenia parytetu wymiany udziałów lub akcji w procesach połączeń i podziałów,
  • doradztwo podczas całego procesu przekształcenia/reorganizacji,
  • doradztwo w zakresie bilansowego i podatkowego rozliczenia procesów reorganizacyjnych i ich skutków księgowych.

  Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy, towarzyszymy klientom na każdym etapie przekształcenia i reorganizacji, służąc kompleksowym wsparciem i doradztwem z zakresu finansów, audytu i podatków. Równocześnie mając świadomość wymogów czasowych i niejednokrotnie złożonej, sekwencyjnej struktury procesów reorganizacyjnych, wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom ściśle współpracując z zespołem prawnym oraz finansowo-księgowym klienta, a gdy zachodzi taka potrzeba, biorąc również na siebie zadania koordynacyjne.